event image event image

Pliki do pobrania

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać:

  • mailowo na adres: konkurs@ptpiree.pl
  • lub tradycyjnym listem na adres: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań (z dopiskiem na kopercie „Konkurs SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII”)