event image event image

 

Konkurs
SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII
EDYCJA 2019

Zakończyła się  piąta edycja konkursu „Samorząd przyjazny energii”.

Konkurs organizowany jest  przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Współorganizatorami i fundatorami nagród w konkursie są: Enea Operator, Energa-Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja i Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Inicjatywa skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, reprezentowanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także do powiatów i podległych im jednostek.  W przypadku Miasta Stołecznego Warszawy, w konkursie mogą wziąć udział poszczególne dzielnice miasta.

 

 

W ramach piątej edycji konkursu zostały wyłonione i nagrodzone jednostki samorządu terytorialnego, które w 2018 roku podjęły działania wspierające:

  • niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej,
  • przeciwdziałanie powstawaniu smogu,
  • wymiana ogrzewania na elektryczne,
  • rozwój sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Zwycięskie gminy z terenu działania poszczególnych spółek energetycznych, otrzymały tytuł „Samorządu przyjaznego energii” oraz nagrodę finansową na dalsze inwestycje.


Podczas Expopower, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, rozstrzygnięto piątą edycję konkursu „Samorząd przyjazny energii”.  Laureatami konkursu zostali:

  • Gmina Kleszczewo – obszar działania Enea Operator Sp. z o.o.
  • Gmina Kępno – obszar działania Energa-Operator SA
  • Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie - obszar działania innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
  • Miasto Kolno – obszar działania PGE Dystrybucja SA
  • Gmina Ochotnica Dolna – obszar działania TAURON Dystrybucja SA
  • Gmina Kaczory – obszar działania Polskich Sieci Elektroenergetyczne SA