event image event image

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Samorząd Przyjazny Energii”, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, skupiające największych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i Systemu Przesyłowego, tj. ENEA Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator, TAURON Dystrybucja i Polskie Sieci Elektroenergetyczne .

Konkurs „Samorząd Przyjazny Energii” jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, reprezentowanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów, a także do ich jednostek budżetowych uczestniczących w działaniach związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną, np. zarządu dróg miejskich. W przypadku Miasta Stołecznego Warszawy, w konkursie mogą wziąć udział poszczególne dzielnice miasta.

W ramach konkursu zostanie wyłonionych i nagrodzonych sześć jednostek samorządu terytorialnego, które swoimi działaniami w sposób znaczący przyczyniły się do zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Każdy z sześciu laureatów konkursu jako nagrodę otrzyma tytuł „Samorząd Przyjazny Energii”, statuetkę potwierdzającą tytuł oraz grant inwestycyjny o wartości 15 tysięcy złotych, przeznaczony na dalsze wsparcie niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na terenie swojej gminy.

Uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Samorząd Przyjazny Energii” nastąpi podczas ogólnopolskiego wydarzenia branżowego w drugiej połowie 2016 roku.