event image event image

 

Konkurs
SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII
EDYCJA 2018

1 lutego 2018 roku rusza czwarta edycja konkursu „Samorząd przyjazny energii”.

Konkurs organizowany jest  przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, przy wsparciu firm: Enea Operator, Energa-Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja i Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Inicjatywa skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, reprezentowanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W przypadku Miasta Stołecznego Warszawy, w konkursie mogą wziąć udział poszczególne dzielnice miasta.

W ramach czwartej edycji konkursu zostaną wyłonione i nagrodzone jednostki samorządu terytorialnego, które w 2017 roku podjęły działania wspierające:

  • niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej,
  • przeciwdziałanie powstawaniu smogu,
  • wymiana ogrzewania na elektryczne,
  • rozwój sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Docenione zostaną również działania wspierające energetyków  w sytuacjach kryzysowych związanych z przerwami w dostawach energii elektrycznej, wynikających z trudnych warunków atmosferycznych.

Zwycięskie gminy z terenu działania poszczególnych spółek energetycznych, otrzymają tytuł „Samorządu przyjaznego energii” oraz nagrodę finansową na dalsze inwestycje.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 kwietnia 2018 r.

Laureatów tegorocznej edycji konkursu poznamy w połowie bieżącego roku, a uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu podczas wydarzenia branżowego.